ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΑΔΕ : Περνάει απο ψιλό κόσκινο τις ενστάσεις των επιχειρήσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή.

Στο φούλ η μηχανή των ελεγκτικών μηχανισμών προκειμένου να ελεγχθούν πλήρως και σύντομα οι ενστάσεις των επιχειρήσεων που έμειναν εκτός απο την διαδικασία ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Για αυτό το λόγο το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας για την τεχνική υποστήριξη του έργου.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί ο έλεγχος των ενστάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου ώστε μετά από πολλούς μήνες να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά ποιοι από τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα δικαιωθούν και θα λάβουν αναδρομικά τα κρατικά δάνεια από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Αναλυτικά η ανάρτηση στην διαύγεια

Η σχετική απόφαση ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για να τρέξουν γρηγορότερα οι διαδικασίες αναρτήθηκε στη Διαύγεια και περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις της εταιρείας που είναι οι εξής:

1. Συγκέντρωση και Παραμετροποίηση κανόνων ανά Επιστρεπτέα.

2. Δημιουργία Αναφορών για το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων ανά Επιστρεπτέα. 3) Κάλυψη τεχνικών αναγκών Πληροφοριακού Συστήματος Επιστρεπτέας.

3. Εξαγωγή Δεδομένων υποβολών Επιστρεπτέας, κατά περίπτωση, βάσει δυναμικών κριτηρίων.

4. Διαχείριση επικοινωνιών και διαμεσολάβηση με τους τρίτους φορείς για τα τεχνικά θέματα των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου

5. Τεχνική Υποστήριξη χρηστών του Υπουργείου σε θέματα που αφορούν την Επιστρεπτέα.

Πάντως στην απόφαση ανάθεσης του έργου της τεχνικής υποστήριξης στην ιδιωτική εταιρία, αναφέρεται ότι η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών θα είναι έξι μήνες, που σημαίνεται ότι δεν αποκλείεται να παραταθεί η χρονική περίοδος ελέγχου των ενστάσεων και η ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι όσοι δικαιωθούν και λάβουν τις ενισχύσεις θα έχουν περίοδο χάριτος 2 μήνες προτού ξεκινήσουν να αποπληρώνουν το επιστρεπτέο τμήμα της ενίσχυσης. Ως περίοδος χάριτος θεωρείται «το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης». Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν, θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις, με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Σημειώνεται ότι όσοι έκαναν ένσταση και δικαιώθηκαν και πήραν τα δάνεια πριν την 1 Μαρτίου 2023, η περίοδος χάριτος έληξε, στις 31 Μαΐου του 2023 και από τις 30 Ιουνίου 2023 θα πρέπει να ξεκινήσουν να καταβάλουν τις δόσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σύμφωνα με τη διαδικασία η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών προβαίνει στην επανεξέταση των αιτήσεων χορήγησης που έχουν απορριφθεί αποκλειστικά βάσει των δηλωθέντων από τις επιχειρήσεις στοιχείων, βάσει των στοιχείων που της αποστέλλονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα το οποίο αφορούν.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτημα επανεξέτασης και η διαδικασία μετασχηματισμού τους, είτε μερικώς είτε καθ’ ολοκληρίαν, είναι εντός των φορολογικών ή ημερολογιακών περιόδων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης, τότε στην έννοια του μετασχηματισμού περιλαμβάνεται και η περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης ή ατομικών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται σωρευτικά για όλες τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, ενώ ειδικά όσον αφορά την προϋπόθεση διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης και στην περίπτωση που ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής και τελικής ημερομηνίας που λαμβάνεται υπόψη για τη διατήρηση αυτού, συγκρίνεται ο αριθμός των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την αρχική ημερομηνία με τον αριθμό των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την τελική ημερομηνία σε απόλυτη τιμή.

Related Articles

Back to top button