ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΤΤΙΚΗΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔΗΜΟΙΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΝΕΑ

Δράσεις ΟΑΦΝΤΗ για τον μήνα Μάρτιο 2023

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του
Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει τα μέλη του για τις δράσεις που θα λάβουν χώρα τον Μήνα
Μάρτιο και έχουν ως εξής:
 10/03/2023 – Β’ Χαιρετισμοί στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
(Αγίου Πορφύριου). Αναχώρηση: 16:30 ΚΑΠΗ Παραλίας / 16:45 Α΄ Δημοτικό.
 17-20/03/2023 : Τετραήμερη Εκδρομή σε Άρτα-Τζουμέρκα- Μεσολόγγι.
Αναχώρηση: 07:15 ΚΑΠΗ Παραλίας / 07:30 Α΄ Δημοτικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
καθημερινά στα 3 ΚΑΠΗ στα τηλέφωνα: 2105577862, 2105579341, 2105573549 και 2105598125.

Related Articles

Back to top button