ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκλογές 2023 : Τι μπορώ να κάνω εάν έχασα την ταυτότητα μου.

Μέ τις εκλογές να απέχουν μια μόλις ημέρα απαντάμε σε ενα σημαντικό ερώτημα

Τι μπορούμε να κάνουμε εάν χάσαμε την ταυτότητας μας που είναι απαραίτητη για την ψηφοφορία

Σύμφωνα με την ειδική εγκύκλιο για να ψηφίσουμε μπορούμε αντί τις ταυτότητας να χρησιμοποιήσουμε ;

  • Προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής
  • διαβατήριο
  • δίπλωμα οδήγησης
  • ή το βιβλιάριο κάποιου ταμείου

Σημειώνεται οτι κομμένα δελτία ταυτότητας γίνονται κανονικά δεκτά. Ταυτόχρονα ανοιχτες θα είναι και σήμερα και αύριο οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση ταυτοτήτων.

Ολόκληρη η σχετική εγκύκλιος

«Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του.

H αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136), ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 4082/2022 (Β’ 3982) και είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η τήρηση της ως άνω διαδικασίας ή η εφαρμογή της προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η ταυτοποίηση των εκλογέων γίνεται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου», αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος.

Επιπλέον, όπως συμβαίνει κάθε φορά στις Εκλογές, γνωστοποιήθηκε ότι «Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, οι Αρχές έκδοσης δελτίων ταυτότητας, θα λειτουργήσουν τις ημέρες Σάββατο 20 Μαΐου και Κυριακή 21 Μαΐου κατά τις ώρες που θα οριστούν με έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Related Articles

Back to top button