ΑΤΤΙΚΗΔΗΜΟΙΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξωστρέφεια και συνεργασία με ευρωπαϊκά σχολεία: τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στο A’ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης

Από το 2018 το Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή
οικογένεια των σχολείων που υλοποιούν προγράμματα Erasmus+, τα οποία
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίβλεψη και καθοδήγηση από το
ΙΚΥ. Σκοπός τους είναι να αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ σχολείων, μαθητών και
διδασκόντων εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Μέσα από την επικοινωνία και τη γνωριμία με
διαφορετικές κουλτούρες, οι μαθητές καλλιεργούν νέες δεξιότητες, μαθησιακές, κοινωνικές
και ψηφιακές, απολύτως απαραίτητες για τον αυριανό Ευρωπαίο πολίτη. Παράλληλα με
την εθνική τους ταυτότητα, αναπτύσσουν μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και γίνονται
πρέσβεις φιλίας και ειρήνης για την Ευρώπη του μέλλοντος.
Το Α’ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης έχει ήδη υλοποιήσει δύο ευρωπαϊκά
προγράμματα: «Architecture of Society, Young Europeans Speak Up» και «Reanimating
Cultural Treasure» και, έχοντας λάβει Διαπίστευση Erasmus+, σήμερα υλοποιεί δύο νέα
σχέδια: το «Young Europeans Speak up Too», με θέμα την ενεργό πολιτειότητα, σε
συνεργασία με 5 ευρωπαϊκά σχολεία, και το «Heroes», με θέμα την ιστορική και πολιτιστική
κληρονομιά της Ευρώπης, σε συνεργασία με 2 ευρωπαϊκά σχολεία.
Πρόσφατα μάλιστα επέστρεψε από την Κατάνη της Ιταλίας μία ομάδα μαθητών οι οποίοι
είχαν εκπονήσει δράση για το σχέδιο «Young Europeans Speak Up Too». Οι μαθητές
σκέφτηκαν και υλοποίησαν δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια πνεύματος
συμπερίληψης, ομαδικότητας και αλληλεγγύης.
Επέστρεψαν επίσης δύο ομάδες του σχολείου, συνολικά 33 μαθητές, συνοδευόμενοι από 4
καθηγητές, που συμμετείχαν σε μαθητική ανταλλαγή και φιλοξενία στην Κατάνη της
Ιταλίας και στο Bergen op Zoom της Ολλανδίας για το σχέδιο «Heroes». Οι μαθητές
φιλοξενήθηκαν για μία εβδομάδα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο από Ιταλούς και
Ολλανδούς συμμαθητές, τους οποίους είχαν φιλοξενήσει τον Ιανουάριο στην Αθήνα. Στόχος
του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα της
Ιστορίας μέσα από μια πιο βιωματική εμπειρία. Οι Έλληνες μαθητές παρουσίασαν την
έρευνά τους για σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες τις οποίες θεώρησαν ως «ἠρωές»
τους, μεταξύ των οποίων ήταν ο Σωκράτης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Καποδίστριας, ο Γ.
Παπανικολάου και ο Μίκης Θεοδωράκης. Αντίστοιχα, οι ξένοι συμμαθητές τους
παρουσίασαν τους Robert Schumann, Desiderius Erasmus, Galileo Galilei, Leonardo Da
Vinci, Maria Montessori κ.ά. Οι ανταλλαγές αυτές περιλαμβάνουν πλούσιο πρόγραμμα
ξεναγήσεων και πολιτιστικών επισκέψεων σε αξιοθέατα και μουσεία κάθε περιοχής.

Related Articles

Back to top button