ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Παράταση μέχρι τέλος του χρόνου για το “Καλάθι του νοικοκυριού”

Μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2023 θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το “Καλάθι του νοικοκυριού”.

Παράλληλα, θα επεκταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το μέτρο του μέγιστου περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται βασικά καταναλωτικά προϊόντα και καύσιμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας εις βάρος των καταναλωτών.

Related Articles

Back to top button