ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Που ψηφίζουν οι ναυτικοί στις εκλογές του 2023.

Οι ναυτικοί αποτελούν μια ειδική περίπτωση ψηφοφόρων εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματός τους, που δεν τους επιτρέπει κατ’ ανάγκην να βρίσκονται την 21η Μαΐου που θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές, στον δήμο που είναι εγγεγραμμένοι. Για το λόγο αυτό υπάρχει ειδική μέριμνα από το κράτος. Σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την άσκηση εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων ναυτικών στο εσωτερικό, ορίζεται πως «οι Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία και έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις 21 Μαΐου».

Μπορεί δηλαδή ένας ναυτικός να είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια της Κοζάνης, αλλά εάν το πλοίο του βρίσκεται την Κυριακή των εκλογών π.χ. στη Ρόδο, θα ασκήσει εκεί το εκλογικό του δικαίωμα, αλλά με ψηφοδέλτια που θα έχουν τυπωμένους τους υποψηφίους της περιφέρειας Δωδεκανήσων και όχι του νομού Κοζάνης (όπως τυχόν μπορεί να συνέβαινε υπό προϋποθέσεις με τους ετεροδημότες).

Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται, με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου. Όπως αναφέρουν οι αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών, οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία υπό ελληνική σημαία, τα οποία κατά την ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών βρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου, διαφορετικού από αυτόν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του δήμου του λιμένος που βρίσκονται.

Οι όροι για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα

Για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι πιο πάνω εκλογείς, με την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, απαιτείται:

α) Να είναι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες, απογεγραμμένοι ναυτικοί, κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και να υπηρετούν σε πλοίο με Ελληνική σημαία, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012.

β) Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμου της χώρας.

γ) Να προβλέπεται ότι το πλοίο στο οποίο υπηρετούν πρόκειται να βρίσκεται, με βάση τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κίνησής του κατά την ημέρα της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, σε ελληνικό λιμάνι δήμου διαφορετικού από αυτόν στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Σημειώνεται τέλος πως οι ονομαστικές καταστάσεις των εκλογέων αυτών περιέχουν όλα τα στοιχεία τους, συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου και το αληθές του περιεχομένου τους από τον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου όπου ναυλοχεί το πλοίο.

Related Articles

Back to top button