ΑΤΤΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου, για σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2023

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο
Δημαρχιακό κατάστημα για έκτακτη συνεδρίαση την 22 α Φεβρουαρίου ημέρα
Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μ.μ. λόγω των
περιορισμένων χρονικών περιθωρίων, για την λήψη απόφασης σχετικά με την
ανάθεση σε δικηγόρο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατά της 231/2023
απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
«δια περιφοράς», (e–mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με
το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374
για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε
μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη
κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Αριθμόςθέματος ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Διαδικασία Μικροδιαφορών, για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατά της 231/2023 απόφασής του.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

Ο Πρόεδρος

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Related Articles

Back to top button