ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πώς μετασχηματίζεται το επενδυτικό τοπίο στα κρυπτονομίσματα

Μετά από μια παρατεταμένη καθυστέρηση, προκληθείσα από πρωτοφανείς συνθήκες της αγοράς, η Ευρώπη αναμένει ενθουσιωδώς το ντεμπούτο του πρώτου Spot διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου (Exchange Traded Fund – ETF) Bitcoin.

Η Jacobi Asset Management, επενδυτική πλατφόρμα πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Λονδίνο, έλαβε έγκριση από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γκέρνσεϊ (GFSC) για την έναρξη κυκλοφορίας του Bitcoin ETF. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημείο τομής για την ευρεία αποδοχή και υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τοπίο.

Προκλήσεις της αγοράς και αίτια καθυστέρησης

Αρχικά, η εισαγωγή του Jacobi Bitcoin ETF είχε προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2022 στο χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ, αλλά αναβλήθηκε λόγω των διαδοχικών αναταραχών που αποσταθεροποίησαν την αγορά. Η κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra τον Μάιο του 2022 και η επακόλουθη κατάρρευση του FTX (πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων) τον Νοέμβριο δημιούργησαν πρωτοφανή αστάθεια και μεταβλητότητα στην αγορά, γεγονός που ώθησε τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων να επιδείξει προσοχή και να καθυστερήσει την εισαγωγή του Bitcoin ETF στην αγορά.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, η Jacobi Asset Management παρατήρησε μια, σταδιακώς, ανοδική μετατόπιση της ζήτησης στην αγορά σε σύγκριση με την ακανθώδη περίοδο του 2022. Ενθαρρυμένη από το αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτών και την σταθερώς ανοδική πορεία της αγοράς, η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει στην κυκλοφορία του ETF και επί του παρόντος βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης της ημερομηνίας κυκλοφορίας.

Μοναδικά χαρακτηριστικά του Jacobi Bitcoin ETF

Αυτό που διαφοροποιεί το Jacobi Bitcoin ETF από άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα είναι το καθεστώς του ως κεντρικά εκκαθαρισμένο μέσο με θεματοφυλακή που υποστηρίζεται από τη Fidelity Digital Assets. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά διαπραγματεύσιμα ομόλογα (Exchange Traded Notes – ETN’s), τα οποία κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά, αυτό το ETF επιτρέπει στους μετόχους να κατέχουν μέρος των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτή η δομή ιδιοκτησίας ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τους κινδύνους χειραγώγησης της αγοράς αποφεύγοντας τη μόχλευση (leverage) και τα παράγωγα μέσα (derivative instruments).

Η τρέχουσα κατάσταση στις ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προοπτική ενός spot Bitcoin ETF έχει αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη δυσπιστία, προερχόμενη ιδίως από αμφισβητήσεις σχετικές με την καταλληλόλητα του επενδυτικού προϊόντος και από ρυθμιστικές προκλήσεις. Ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, η BlackRock Inc., υπέβαλε αίτηση για ένα spot Bitcoin ETF τον Ιούνιο, πυροδοτώντας ελπίδες για έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities Exchange Committee – SEC). Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε ένα ράλι της αγοράς και έναν καταιγισμό παρόμοιων αιτήσεων και επανυποβολών ETF από εκδότες όπως η Fidelity Investments και η WisdomTree Inc.

Ρυθμιστικές ανησυχίες

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν διστάσει να εγκρίνουν ένα Bitcoin ETF λόγω ανησυχιών σχετικά με τη ρευστότητα, τη χειραγώγηση και τη μεταβλητότητα του περιουσιακού στοιχείου. Ειδικότερα, οι σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών του Bitcoin, με κέρδη 305% το 2020, ακολουθούμενες από μια πρόσθετη αύξηση 60% το 2021 και μια επακόλουθη απώλεια 64% το 2022, έχουν εγείρει αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητά του για τον μέσο επενδυτή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει επίσης εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την αποτίμηση και την επαλήθευση της ιδιοκτησίας των κρυπτονομισμάτων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Gary Gensler, έχει τονίσει έντονες ανησυχίες για απάτη και χειραγώγηση στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Η ανασφάλεια αυτή εδράζεται, όπως ο ίδιος εξηγεί, στην έλλειψη ρυθμιστικής εποπτείας και επιτήρησης.

Προσπάθειες άρσης των ανησυχιών

Για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις ανησυχίες αυτές, εκδότες όπως η BlackRock έχουν προτείνει συμφωνίες επιμερισμού της εποπτείας, με στόχο να μετριάσουν τον κίνδυνο χειραγώγησης της αγοράς και απάτης. Η Coinbase Inc., η κορυφαία πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ, έχει αναδειχθεί ως ο προτιμώμενος επόπτης της αγοράς για τους εκδότες Bitcoin ETF.

Ευκαιρίες και επιπτώσεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές

Η έγκριση των spot ETFs Bitcoin στην Ευρώπη όσο και η ενδεχόμενη έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα θα παρέχουν στους παραδοσιακούς επενδυτές ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αυξάνοντας δυνητικά τη ρευστότητα και διευρύνοντας το πεδίο συμμετοχής στην αγορά. Η είσοδος των μεγαλύτερων διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και θεσμικών κολοσσών στον χώρο των κρυπτονομισμάτων σηματοδοτεί την αυξανόμενη αποδοχή και αναγνώριση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ως μια νέα νόμιμη επενδυτική κατηγορία.

Επιπλέον, η εισαγωγή ρυθμιζόμενων και διαφανών spot Bitcoin ETF θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με τη χειραγώγηση της αγοράς και τη μεταβλητότητα, παρέχοντας ένα πιο ασφαλές και ρυθμιζόμενο περιβάλλον για τους επενδυτές. Κατόπιν έγκρισης, αυτά τα ETFs έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν το δρόμο για περαιτέρω καινοτομία και υιοθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα, διαμορφώνοντας ενδεχομένως το μέλλον των χρηματοοικονομικών .

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ρυθμιστικός έλεγχος και η εποπτεία θα παραμείνουν ζωτικής σημασίας εχέγγυα για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της ακεραιότητας της αγοράς. Η επιτυχής ενσωμάτωση των spot Bitcoin ETFs στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές θα απαιτήσει συνεχή συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και των συμμετεχόντων στην αγορά, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της καινοτομίας, της διαχείρισης κινδύνου και της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Μάλιστα στις 14/07/2023, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αυστραλίας έλαβε την πρώτη αίτηση για Spot Bitcoin ETF. Η ταχεία διάδοση των επενδυτικών αυτών προϊόντων είναι βέβαιο πως θα δοκιμάσει και ενδεχομένως θα μεταβάλει τις παραδοσιακές δομές του χρηματοοικονομικού χώρου.

Συμπερασματικά, η επικείμενη κυκλοφορία του πρώτου spot Bitcoin ETF της Ευρώπης και το αυξανόμενο ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες σηματοδοτούν ένα σημείο τομής στην εξέλιξη των επενδυτικών προϊόντων κρυπτονομισμάτων. Αν και οι προκλήσεις παραμένουν, τα δυνητικά οφέλη για τους επενδυτές και το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τοπίο δεν μπορούν να παραβλεφθούν.

Related Articles

Back to top button