ΑΤΤΙΚΗΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέχιση του Προγράμματος «Καταπολέμησης κουνουπιών» στην Π.Ε. ΔυτικούΤομέα Αθηνών.

Στο πλαίσιο του τριετούς Ολοκληρωμένου Προγράμματος «Καταπολέμησης
Κουνουπιών 2021-2023» και με την επιστημονική υποστήριξη του Μπενάκειου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, πραγματοποιήθηκαν από εδάφους ψεκασμοί
προνυμφοκτονίας σε περιοχές εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. του
Δυτικού Τομέα Αθηνών, βάσει των στοιχείων των ευρημάτων των δειγματοληψιών
κουνουπιών από το Παρατηρητήριο Ψεκασμών της Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε
στην εφαρμογή του 14 ου υπολειμματικού ψεκασμού για την καταπολέμηση
προνυμφών κουνουπιών υπό την εποπτεία του Αντιπεριφερειάρχη του Δυτικού Τομέα
Αθηνών, κ. Α. Λεωτσάκου. Ειδικότερα, εφαρμόστηκαν επίγειοι ψεκασμοί την
Παρασκευή 13 Οκτώβρη στο ρέμα «Αγίου Αντωνίου» (πλησίον μονάδας φιλοξενίας
προσφύγων), στο ρέμα «Αγίου Ανδρέα» καθώς και στο «Χαιδαρόρεμα».
Την Δευτέρα 16 Οκτώβρη εφαρμόστηκαν επίγειοι ψεκασμοί στο ρέμα «Εσχατιάς»
και στο Μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Ύψιστη προτεραιότητα του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη και της
Περιφέρειας Αττικής είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Μέσω της πρόληψης

και της συνεχούς συνεργασίας με τους Δήμους, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη
γνώση των επιστημόνων, εφαρμόζεται στοχευμένο σχέδιο, με στόχο την προστασία
των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Img F7f9f0307006202655d38f77b99a4eec V
Img 24858bbce6aa9e048b17de0a2823de8a V

Related Articles

Back to top button