ΑΤΤΙΚΗΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔΗΜΟΙΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΝΕΑΥΓΕΙΑ

Συνεργασία του Δήμου Αιγάλεω με την Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομηλίκων

Ο Δήμος Αιγάλεω είναι στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσημη έναρξη συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας (Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ), καθώς και με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομηλίκων (Ε.ΣΥ.ΟΜ).
Βασικός σκοπός της συνεργασίας με την Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ αποτελεί ο σχεδιασμός, η από κοινού συγγραφή και η συνυλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων, όπως και η σύμπραξη  των δύο φορέων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς όφελος των πολιτών του Δήμου Αιγάλεω.
Αντικείμενο της συνεργασίας με την Ε.ΣΥ.ΟΜ αποτελεί η οργάνωση εθελοντικών δράσεων,  η υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ευπαθείς ομάδες και η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα.
Επιπλέον, προστιθέμενη αξία θα αποτελέσει η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας, η συνδιοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων και διάχυση εκπαιδευτικών +προγραμμάτων με κοινωνικό αντίκτυπο.

Related Articles

Back to top button