ΕΝΕΡΓΙΑΚΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Produce E-Green : Επιδότηση μέχρι 70 τις 100 σε επιχειρήσεις μέσω κοινοτικού ταμείου στήριξης.

Διαθέσιμη για υποβολή αιτήσεων από 30 Μαΐου θα είναι η πλατφόρμα της δράσης Produce e-Green που αφορά την ηλεκτροκίνηση, τις Ανανεώσιμες Πηγές και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η προκήρυξη της δράσης δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και έχει προϋπολογισμό €199,7 εκατ., χρηματοδοτούμενο από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό έως και την 30η Νοεμβρίου 2023, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Οικονομικά κίνητρα

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση δαπανών για τη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων που θα παράγουν προϊόντα της αλυσίδας της ηλεκτροκίνησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας, νέες ή και υφιστάμενες, θα έχουν την δυνατότητα να επιδοτηθούν με ποσοστό έως και 70% για την παραγωγή:

  • ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή και τη συναρμολόγηση μερών τους
  • φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών ή και ανακύκλωσης αυτών
  • ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων)
  • φωτοβολταϊκών panel
  • μερών ανεμογεννητριών
  • αντλιών θερμότητας κ.λπ.

Η δράση θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την κατασκευή ή και αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή και επέκταση – εκσυγχρονισμού υφισταμένων, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής, για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, για την προμήθεια λογισμικών, κ.ά.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι νέες ή υφιστάμενες εταιρίες, κάθε νομικής μορφής (ΟΕ/ΕΕ/ ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ) και μεγέθους, που ασκούν ή θα ασκήσουν παραγωγική δραστηριότητα διαθέτοντας ως κύρια δραστηριότητα μια εξ’ αυτών που περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια / Περιφερειακή Ενότητα) εγκατάστασης της επένδυσης, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/πολύ μικρή/μικρή/μεσαία/ μεγάλη) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης.

Ένταση ενισχύσεων

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

pinakaki

Related Articles

Back to top button